• производи

1,56 Пластична бифокална фотохромна фотогрејска оптичка леќа